Edit

Sebeșul de astăzi

este orașul în care oricine vrea să rămână. La noi șomajul nu există, dezvoltarea economică este o
realitate, iar poziționarea geografică și infrastructura
stârnesc invidia multora. Sebeșul nu a stat niciodată cu mâna întinsă, are un buget solid și un portofoliu de investiții prin care viitorul se scrie frumos.

Cea mai mare bogăție a Sebeșului sunt oamenii.

Calitatea vieții, cultul muncii sunt valori cotidiene.
Sebeșenii au dorit o administrație performantă și atentă la aspirațiile comunității. Am primit încrederea Sebeșului, iar aceasta mă onorează. Am pornit pe un drum cu multe proiecte, am demonstrat că finanțările nerambursabile sunt soluții eficiente. Investim în sănătate și în educație. Am
învățat de la bunii gospodari curățenia, am înlocuit praful și buruiana cu iarbă și flori, am plantat copaci care să prindă rădăcini.

Am demonstrat împreună că se poate. Avem forța și
resursele pentru a merge mai departe.

Știu că faptele bune nu se uită!
 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI SEBEȘ

Municipiul Sebeș are un portofoliu de circa 1.150 de agenți economici activi. Poziționarea geografică favorabilă dezvoltării economice și racordarea la rețelele naționale de infrastructură fac ca Sebeșul nostru este tranzitat zilnic de un număr mediu de 40.000 de mijloace de transport.

Laboratorul mobil pentru măsurarea calității aerului a fost achiziționat și funcționează, iar rezultatele măsurătorilor sunt afișate în timp real pe un panou amplasat într-o zonă de maximă vizibilitate din oraș, precum și pe site-ul oficial al instituției, date la care toți cetățenii au acces.

Municipiul Sebeș – demersuri pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător:

  • pentru componenta sol: precizăm investiția în realizarea a 22 de platforme subterane de colectare a deșeurilor structurate pe patru fracții și dispuse în principale cartiere ale orașului; desființarea depozitelor neautorizate de moloz; ecologizarea permanentă a zonelor sensibile de la periferia urbană;
  • pentru componenta apă: reabilitarea permanentă a infrastructurii de apă-canal; ecologizarea malurilor râurilor; testarea periodică a izvoarelor de apă potabilă;
  • pentru componenta aer: achiziția sistemului automat de măsurare și monitorizare a calității aerului; achiziția de aspiratoare urbane (aspirarea și stropirea principalelor artere de circulație, aspirarea trotuarelor); montarea a circa 13.500 mp de gazon și realizarea unor sisteme de irigații dispuse în diverse zone ale orașului; plantarea a cca 863 arbori, 420 de arbuști și plante ornamentale (în perioada 2016-2020);
  • campanii sociale prilejuite de Ziua Pământului; campanii de colectare DEEE-uri; educație ecologistă în școli, colectare selectivă etc.

Am solicitat Ministerului Mediului: armonizarea legislației de mediu cu cea europeană, campanii de realizare a unor spații/colțuri verzi în instituțiile de învățământ din orașul nostru, sprijin în vederea implementării unor măsuri de oxigenare a aerului în spațiile educaționale pentru protejarea populației juvenile de efectele nedorite ale degradării mediului înconjurător, inițierea unor campanii de împădurire/plantări la care noi ne vom alătura voluntar, impunerea unor perdele generoase de vegetație în zonele industriale și separatoare/panouri în zona de autostradă.

De asemenea, am subliniat prioritatea amplasării unei stații de monitorizare a traficului (având în vedere nodul rutier din zona noastră și rezultatele studiilor de dispersie efectuate de diferiți agenți economici care subliniază aportul importat al traficului la degradarea mediului).

Am solicitat suportul autorităților de mediu pentru valorificarea oportună a informațiilor rezultate din măsurătorile efectuate prin intermediul sistemului automat de măsurare și monitorizare a calității aerului achiziționat de municipalitatea Sebeș.

Începând cu luna septembrie a anului 2016, la Sebeș au devenit o obișnuință campaniile de ecologizare, în care am implicat companiile private, instituțiile și cetățenii care s-au oferit voluntar, precum și școlile, în special pentru a dezvolta importanța educației în menținerea unui oraș curat.

Dacă dorești să păstrăm legătura