Edit

Sebeșul de astăzi

este orașul în care oricine vrea să rămână. La noi șomajul nu există, dezvoltarea economică este o
realitate, iar poziționarea geografică și infrastructura
stârnesc invidia multora. Sebeșul nu a stat niciodată cu mâna întinsă, are un buget solid și un portofoliu de investiții prin care viitorul se scrie frumos.

Cea mai mare bogăție a Sebeșului sunt oamenii.

Calitatea vieții, cultul muncii sunt valori cotidiene.
Sebeșenii au dorit o administrație performantă și atentă la aspirațiile comunității. Am primit încrederea Sebeșului, iar aceasta mă onorează. Am pornit pe un drum cu multe proiecte, am demonstrat că finanțările nerambursabile sunt soluții eficiente. Investim în sănătate și în educație. Am
învățat de la bunii gospodari curățenia, am înlocuit praful și buruiana cu iarbă și flori, am plantat copaci care să prindă rădăcini.

Am demonstrat împreună că se poate. Avem forța și
resursele pentru a merge mai departe.

Știu că faptele bune nu se uită!
 PLANUL PENTRU TERMINALUL INTERMODAL SEBEȘ

În cursul lunii iunie 2020, în calitate de primar al Municipiului Sebeș, am solicitat o serie de întâlniri de lucru la Guvernul României, pentru a obține sprijin în realizarea celor mai importante proiecte de investiții pe care Sebeșul are toate premisele să le demareze. Printre acestea, construirea terminalului intermodal, la Sebeș. Demersul este susținut de partenerii noștri de la ADR Centru și de toți agenții economici care desfășoară activități industriale în zona noastră și care au condus la prestigiul economic al orașului nostru.

Intermodalul de la Sebeș va avea o capacitate de cca 2.750.000 tone/an și un ritm de creștere a gradului de utilizare de cca 4,5-5% anual. Municipiul Sebeș va formula o cerere pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent proiectului, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), parcurgând apoi toți pașii concreți pentru ca acest amplu concept să prindă viață, la Sebeș.

Dacă dorești să păstrăm legătura