Edit

Sebeșul de astăzi

este orașul în care oricine vrea să rămână. La noi șomajul nu există, dezvoltarea economică este o
realitate, iar poziționarea geografică și infrastructura
stârnesc invidia multora. Sebeșul nu a stat niciodată cu mâna întinsă, are un buget solid și un portofoliu de investiții prin care viitorul se scrie frumos.

Cea mai mare bogăție a Sebeșului sunt oamenii.

Calitatea vieții, cultul muncii sunt valori cotidiene.
Sebeșenii au dorit o administrație performantă și atentă la aspirațiile comunității. Am primit încrederea Sebeșului, iar aceasta mă onorează. Am pornit pe un drum cu multe proiecte, am demonstrat că finanțările nerambursabile sunt soluții eficiente. Investim în sănătate și în educație. Am
învățat de la bunii gospodari curățenia, am înlocuit praful și buruiana cu iarbă și flori, am plantat copaci care să prindă rădăcini.

Am demonstrat împreună că se poate. Avem forța și
resursele pentru a merge mai departe.

Știu că faptele bune nu se uită!
Nr. crt.INVESTIȚIEFinanțare nerambursabilă pentru realizarea documentațiilor tehnice (din exercițiul financiar european 2014-2020) / Documentație pregătităFinanțare nerambursabilă pentru punerea în practică a investiției (din exercițiul financiar european 2021-2027)
1.Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriței, 24 Ianuarie, Piața Primăriei, Piața Libertății, Municipiul Sebeș (Centrul Municipiului Sebeș)POAT 2014-2020 prin OUG nr. 88/2020POR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
2.Reabilitare și revitalizare Parc AriniPOAT 2014-2020 prin OUG nr. 88/2020POR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
3.Reabilitarea și amenajarea clădirii Muzeului Municipal ”Ioan Raica” SebeșMinisterul Culturii – Timbrul Monumentelor Istorice sau POAT 2014-2020 prin OUG nr. 88/2020POR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
4.Drumul de ocolire Petrești VestPOIM 2014-2020 prin OUG nr. 88/2020  POR Centru 2021-2027 Axa prioritară 4 – O regiune accesibilă, Obiectivul Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier
5.Terminal Intermodal de marfă SebeșPOIM 2014-2020 prin OUG nr. 88/2020  Programul Operațional Transport 2021-2027 OP3 – Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată la schimbările climatice, sigură şi intermodală, PI – Investitii in modernizarea  terminalelor intermodale
6.Reabilitare și modernizare rețea școlară în Municipiul SebeșDocumentații în curs de elaborarePOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 5 – O regiune educată, Obiectivul Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii
7.Modernizare transport public și amenajare piste de bicicleteDocumentații în curs de elaborarePOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
8.Modernizare străzi: Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între str. Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș – Petrești de la KM 1+347, AlunuluiFaza: studiu de fezabilitatePOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
9.Reabilitare strada Progresului, Sebeş; Modernizare străzile Morii și Primăverii, SebeşFaza: proiect tehnicPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
10.Modernizare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul SebeșFaza: proiect tehnicPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
11.Modernizare străzi: Orizontului, Zori Noi, Câmpului, Macului, Izvorului, Luncii, Cloșca – tronson începând cu trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș – Petrești, de la KM 1+347, pe o lungime de 425 ml, Municipiul SebeșFaza: studiu de fezabilitatePOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, Obiectivul Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
12.Creșterea eficienței energetice a clădirii SPITAL din cadrul Spitalului Municipal SebeșFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
13.Creșterea eficienței energetice a clădirii PSIHIATRIE din cadrul Spitalului Municipal SebeșFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
14.Iluminat public pe străzile: Dorin Pavel – tronson cuprins între str. Tipografilor și str. 1 Mai, Municipiul Sebeș; 1 Mai – tronson cuprins între str. Dorin Pavel și str. Sânzienelor – PetreștiFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
15.Iluminat public pe străzile: Tipografilor, Bujorului, Zambilelor și Trandafirilor, Municipiul SebeșFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
16.Iluminat public pe străzile: Toporașilor și Tâmplarilor, Municipiul SebeșFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
17.Iluminat public pe strada Augustin Bena și strada Fântânele – tronson cuprins între strada Augustin Bena și strada Ion Creangă, Municipiul SebeșFaza: documentație de avizare a lucrărilor de intervențiiPOR Centru 2021-2027 Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Dacă dorești să păstrăm legătura